I næsten 10 år har hovedgården Østergård stået forladt i Hjortshøj bymidte. Bygningen er bevaringsværdig, men ejendomsforvaltningen vil bygge ejendomme og huset står i vejen. Foto: Daniel Bernt Jensen

Østergårds fremtid er fortsat uklar

NYHED som en del af et nyhedsforløb besøgte vi på andet semester Hjortshøj, hvor jeg fandt den forladte Østergård.

Siden en brand i foråret 2004 har Østergård stået alene og forladt i Hjortshøjs bymidte. Nu vil Ejendomsforvaltningen i Aarhus Kommune rive gården ned, mens Bevaringsudvalget vil renovere den.

Af Ronja Pilgaard, 25. september 2013

I ni år er Hjortshøj Østergård forfaldet uden noget mål for fremtiden. Tidens tand har gjort gården grim, og nu kræver Aarhus Kommune, at der sker noget med grunden. Men Ejendomsudvalget og Bevaringsudvalget kan ikke blive enige om Østergårds fremtid.

Det piner landsbyboerne i Hjortshøj.

”Når der i så lang tid står sådan en tom bygning i en by, indbyder det til smadring,” siger Bjarne Bendtsen, der er bestyrelsesformand for Fællesrådet – Hjortshøj Landsbyforum.

Gården er ejet af Aarhus Kommune og er på listen over bevaringsværdige boliger, men kontorchef Hans Peder Larsen fra Ejendomsforvaltningen mener ikke, at bygningen står til at redde.

”Bygningen er på listen over huse, der bør bevares. Men den har stået i mange år, og nu er den blevet så træt, at vi gerne vil rive den ned,” siger Hans Peder Larsen.

Derfor har Ejendomsforvaltningen anmeldt, at Hjortshøj Østergaard skal rives ned. Men står det til Bevaringsudvalget i kommunen, skal bygningen slet ikke rives ned.

”Østergård er et godt eksempel på en god gedigen herregård fra 1863. Vi vurderer, at den kan renoveres. Man kan jo sige, at efter alle disse år med forfald har man sparet mange penge på vedligehold, og de kunne så bruges til at istandsætte den,” siger Gert Skaarup.

Sagen skal for Aarhus Kommunes Bygningsinspektorat i slutningen af oktober.

Det er en skændsel
Bliver Østergård revet ned, forventer Hans Peder Larsen fra Ejendomsforvaltningen, at grunden skal udstykkes til parcelhuse. Bjarne Bendtsen synes, sagen er rigtigt ærgerlig.

”På den ene side er det en skændsel, at man bare lader en bygning, man ejer, stå og forfalde. Samtidigt kan man jo ikke bevare den. Det bliver for dyrt,” siger Bjarne Bendtsen.

Han foreslår, man lader den alternative Bogruppe 6, for personer med særlige behov fra andelssamfundet lidt uden for byen, lægge værksteder og bageri på grunden.

”I det hele taget synes jeg, man kunne bruge grunden til mange andre gode ting end bare flere boliger,” siger Bjarne Bendtsen.

Et stykke kulturhistorie
Østergård er vurderet til at være en kategori 3 på den såkaldte save-værdi, der bestemmer, hvor bevaringsværdig, en bygning er. Skalaen går fra 1-9, hvor 1 er fredede historiske bygninger. Gården hører under de bygninger, der på grund af arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssig udførelse er særligt vigtig at bevare til eftertiden.

En undersøgelse foretaget af KLs nyhedsbrev Momentum viser, at der på landsplan er ca. 10.200 huse, som bør rives ned. Det koster ca. 80.000 for kommunen at rive et hus ned.

 

Update 21. marts 2014: Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om Østergårds fremtid. Ifølge Bjarne Bendtsen fra Hjortshøj Landsbyforum er der kommet nye plader for vinduerne i stuehuset.