wine_bottles_glass_240429_l

Hørsholm omstøder forbud mod alkohol til ældre

Af Ronja Pilgaard, ronja@dknyt.dk

HØRSHOLM: Et glas rødvin til maden så ud til snart at være en saga blot for de ældre i Hørsholm. I forbindelse med den rammebesparelse, der skulle foregå på ældreområdet, havde nemlig indsneget sig en beslutning om, at eftersom alkoholforebyggelse er et fokusområde i Hørsholm Kommune, og må hjemmeplejen ikke indkøbe alkohol til de ældre, ligesom private leverandører må levere alkohol til de ældre.

Det fik sindene i kog i byrådssalen, da punktet ‘Kvalitetsstandarder for Center for Sundhed og Omsorg 2015′ skulle behandles mandag. Her skulle byrådet diskutere den den service, kommunen skal yde på kommunens plejecentre og over for plejekrævende borgere.

Derfor ændres beslutningen nu til, at kommunen gerne finansierer indkøb af alkohol til ældre borgere – dog med forbehold for at sige nej til ældre, som har svært ved at styre forbruget.

– Der kommer et nyt dagsordenspunkt til kommunalbestyrelsesmødet 2. marts, hvor der står, at man godt kan få bragt en flaske rødvin hjem, men kommunen forbeholder sig ret til at kunne sige nej til nogle borgere, som ikke kan styre det. Kommunen skal ikke både køre rødvinen ud og derefter rydde op efter festen, siger formand for Social- og Seniorudvalget, Thorkild Gruelund (K), til dknyt.

Der har sneget sig en raptus ind
Det var blandt andet oplevelsen af kommunen som en formynderisk organisation, der fik nogle af politikerne til at kritisere, at ældre ikke kan få indkøbt alkohol sammen med de andre varer, som de får gennem kommunalt finansierede indkøbsordninger.

-Vi vil ikke være formynderiske. Men kvalitetsstandarderne er et digert værk, hvor der har sneget sig sådan en raptus ind. Vi siger dog, at det vil virke besynderligt, at kommunen finansierer indkøb til borgere, som ikke kan styre det, og derfor forbeholder vi os ret til at afvise at indkøbe alkohol til bestemte borgere.
Ud over alkoholbestemmelsen besluttede byrådet følgende:

Brusebad
I 2015 vil borgerne få tilbudt ét brusebad pr. uge mod to i 2014. Det vil i det enkelte tilfælde blive vurderet, om der skal være ét eller to brusebad om ugen.

Rengøring
Alle borgere, der er visiteret til rengøring, modtager 45 minutters rengøring mod hidtil 40, 50, 60 eller 75 minutter.

Linnedskift
Fremover bliver der skiftet hver fjerde uge mod hver 14. dag

Hjælpemidler
Hjælpemidler bliver ikke mere bragt ud, medmindre der er tale om arbejdsredskaber for personalet ved senge, lifte, badestole og lignende.